hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-12
Chart.

Актуелности

Београд, 19.04.2018.

Коначнa ранг листa кандидата изабраних за за посао анкетара за потребе спровођења „Истраживања о пословној клими и потрошњи становништва (BCS)“ и  „Истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија у предузећима и домаћинствима, (ИКТ)“  за 2018/2019

за додатне информације овде

Коначна ранг листа кандидата

◊◊◊

Београд, 18.04.2018.

Јавни позив за пријављивање кандидата за анкетаре за СИЛК анкету

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заинтересованим кандидатима да се пријаве за посао анкетара за потребе спровођења „Анкете о приходима и условима живота“ (СИЛК), и то за 21 анкетара за следећих осам подручних одељења:

Нови Пазар – један анкетар, Ниш – три анкетара, Ваљево – два анкетара, Ужице – четири анкетара, Зрењанин – један анкетар, Нови Сад – четири анкетара, Панчево – четири анкетара и Суботица – два анкетара.

Пријављивање кандидата ће се спровести од 18. априла, од 10 часова, до 23. априла, до 10 часова.

◊◊◊

Београд, 17.04.2018.

Република Србија примењује проширени општи систем дисеминације података Међународног монетарног фонда

Мисија статистичког одељења Међународног монетарног фонда (ММФ) била је у посети Београду од 11. до 17. априла 2018, с циљем да помогне Републици Србији у примени проширеног општег система дисеминације података (Enhanced General Data Dissemination System – e GDDS), који је донео Управни одбор ММФ-а у мају 2015. године.

◊◊◊

Београд, 16.04.2018.

Републички завод за статистику објављује листу пријављених кандидата за посао анкетара за потребе спровођења „Истраживања о пословној клими и потрошњи становништва (БЦС)“ и „Истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија у предузећима и домаћинствима, (ИКТ)“ за 2018/2019. годину. О терминима за разговор кандидати ће бити лично обавештени.

Листа кандидата

◊◊◊

Београд, 03.04.2018.

Републички завод за статистику 17. априла пушта у рад нови веб-сајт.

У оквиру Националног пројекта IPA 2012 израђен је нови веб-сајт Републичког завода за статистику.

Нови веб-сајт дизајниран је на основу савремене праксе креирања веб-сајтова у Европском статистичком систему. Циљ је био да се задовоље високи стандарди информисања и да се на овај начин потврди и учврсти добра пракса комуницирања са свим корисницима, уважавајући европске стандарде квалитета.

Бета верзији новог веб-сајта можете приступити преко линка: http://beta.stat.gov.rs/sr-Cyrl.

◊◊◊

Београд, 22.03.2018.

Републички завод за статистику објављује ревизију временских серија статистике воћарске производње, за серију година 2013-2017.

◊◊◊

Београд, 26.02.2018.

Републички завод за статистику ће почев од 2018. године просечне зараде рачунати на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама ће се убудуће објављивати 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. Просечне зараде за јануар биће објављене 26. марта 2018.
 Брошура "Промена извора података за израчунавање просечних зарада"

◊◊◊

Београд, 01.12.2017.

Календар објављивања публикација, 2018.